home
bullet

Algemene

informatie


De fysiotherapie praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 3011 5542.

Praktijk
Onze praktijk voldoet aan de door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) vastgestelde kwaliteitseisen. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoonsregistratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Afzeggen afspraak
Overmacht daargelaten, verwachten wij dat u 24 uur van te voren telefonisch meldt dat u niet op de afgesproken tijd kunt komen.

Klachtenregeling
Uw fysiotherapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF. Hierbij horen diverse onafhankelijke klachtenregelingen. Voor meer informatie kunt een folder vinden in de wachtkamer, of kijken op de website van de KNGF.

Klachtenprocedure
Uw fysiotherapeut is aangesloten bij de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut en patiënt van het KNGF.

Privacy policy
Uw fysiotherapeut is aangesloten bij het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), een officieel orgaan van de overheid. Naast de jaarlijkse bijscholing ter behoud van registratie, heeft de fysiotherapeut een verplichting tot privacy ondertekend, zoals beschreven in de wetgeving.